shopmalet

Smartphone

120 EUR / In stock.
Llapis sobre paper Basic.
22 X 32 cm
Croquis per a il·lustració de La Vanguardia.
Enviament degudament protegit i rígid, correu certificat.
--------------------------------------------------------------------------
Lápiz sobre papel Basic.
22 X 32 cm
Croquis para ilustración de La Vanguardia.
Envío debidamente protegido y rígido, correo certificado.