shopmalet

Playground

120 EUR / In stock.
Llapis sobre foli
Din A 4
Estudi per a il·lustració del llibre "El nigromant".
Enviament degudament protegit i rígid, correu certificat.
--------------------------------------------------------------------------
Lápiz sobre folio
Din A 4
Estudio para ilustración del libro "El nigromant".
Envío debidamente protegido y rígido, correo certificado.